ÖNCÜ AKADEMİ SEMPOZYUMU

15 Ekim 2023 Pazar
09.30 - 10.15

Anterior Diastemalarda Direkt Kompozit Restorasyonlar

 
15 Ekim 2023 Pazar
10.15 - 11.00

Anterior Direkt Kompozit Restorasonlarda Klinik Başarı

 
15 Ekim 2023 Pazar
11.00 - 11.30

Kahve Molası

 
15 Ekim 2023 Pazar
11.30 - 12.15

Adezivler ve Direkt Posterior Restorasyonlar: Araştırmadan Klinik Uygulamalara

Diş tedavileri söz konusu olduğunda arka restorasyonlar günlük işimizin %70'inden fazlasını oluşturur.

Kompozit direkt posterior restorasyonlarla ilgili bildirilen ana problemler şunlardır: Ameliyat sonrası hassasiyet, kötü temas noktası, güzel bir oklüzal anatomi elde etmenin zorluğu...
15 Ekim 2023 Pazar
12.15 - 13.00

Matriks Seçimi ve Derin Marjinal Yükselme veya Genişleme? Nasıl ve Neden?

Verilere ve son kayıtlara göre, çoğunlukla önceki başarısız restorasyonlar veya kontrolsüz delme nedeniyle diş eti altı proksimal bölgelerde yaygın olarak yayılan derin çürük lezyonlarının görülme sıklığı yüksektir. Buradaki zorluk, iyi bir geniş temas alanının iyi bir yalıtımla nasıl onarılacağıdır...