ÖNCÜ AKADEMİ SEMPOZYUMU

21 Ekim 2022 Cuma
09.30 - 10.15

Kavisli ve Kalsifiye Kanallarla Nasıl Başa Çıkılır?

Root canal curvature and calcification introduce factors that increase the risk of procedural accidents during root canal treatment. The inability to achieve patency to the apical third, asymmetrical dentine removal leading to transportation, perforation and instrument fracture inside the curved tra...
23 Ekim 2022 Pazar
09.30 - 10.15

Reciproc: Sadeliğin Etkinliği

Single file canal preparation and asymmetrical mechanical reciprocation are widely used for canal preparation. Reciproc (VDW) was the first system introduced in the market that combined those two features. Since launch, more than 400 studies and scientific publications supported the benefits of the ...
23 Ekim 2022 Pazar
10.15 - 11.00

Minimal İnvaziv Kök Kanal Şekillendirmesi

Gelişen irrigasyon aktivasyon sistemleri sayesinde kanal şekillendirme işlemlerini en aza indirerek kök kanal sistemini temizlemek mümkün hale gelmiştir. Kök kırıkları ve çatlaklarının klinikte görülme sıkılığındaki artış nedeniyle kanal tedavili dişlerin prognozu kötü yönde etkilenmektedir. Bu nede...
23 Ekim 2022 Pazar
11.30 - 12.15

Klinik Pratiğinde MTA

Diş hekimliği pratiğinde en çok uygulanan tedavilerden olan endodontik tedavilerde açık apeksli dişlerin tedavisi ve perforasyon gibi durumlar sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu sunumda, standart endodontik prosedürler ile çözemediğimiz durumları tek bir materyal ile nasıl çözebileceğimiz ayrıntılı ...
23 Ekim 2022 Pazar
12.15 - 13.00

Endodontik Tedavide Başarıya Giden Yol: İrigasyon

Endodontik tedavinin temel amacı, enfekte olmuş kök kanalı içinde bulunan nekrotik doku ve mikroorganizmalar ile bunların yan ürünlerini kök kanalından uzaklaştırmak ve yeniden kolonizasyonlarını önlemektir. Kök kanal sisteminin karışık ve komplike anatomisi bu dezenfeksiyonu zor bir iş haline getir...