Greatıst Onursal Kurul

İlk 10 yıl boyunca Kongremizin kuruluşunda ve kurumsallaşmasında unutulmaz bir payı olan Prof. Dr. A. Bülent Katiboğlu başta olmak üzere; bilime katkının verdiği vicdani mutluluk dışında hiçbir karşılık beklemeden ve kabul etmeden, bu ülke için birlikte kurduğumuz hayâle destek verdiler. GREATIST’in temellerinin atıldığı 2002 yılından bu güne kadar, Kongrelerimizin başarısında büyük emeği bulunan Kongre Başkanlarımızdan oluşan “GREATIST ONURSAL KURUL” üyesi hocalarımıza, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu yıl ve bundan sonraki yıllar boyunca, desteklerini bizden esirgemeyeceklerine yürekten inanıyor, kendilerini saygıyla selamlıyoruz.


Prof. Dr. A. Bülent Katiboğlu
2002-2012 Kongre Başkanı
Prof. Dr. Hakkı Tanyeri
2013 Kongre Başkanı
Prof. Dr. Şükrü Şirin
2014 Kongre Başkanı
     

Prof. Dr. Mustafa Kemal Ünsal
2015 Kongre Başkanı
 
Prof. Dr. Ender Kazazoğlu
2016 Kongre Başkanı

Prof. Dr. Muzaffer Ateş
2017 Kongre Başkanı 
     
 
Prof. Dr. Cengizhan Keskin
2018 Kongre Başkanı 
 
Prof. Dr. Hanefi Kurt
2019 Kongre Başkanı  
  
Prof. Dr. Tolga Tözüm
2022 Kongre Başkanı