Poster Sunumu

GREATIST Poster Sunumu Kuralları

GREATIST kapsamında yapılan poster sunumlarında dişhekimliği alanında hazırlanmış araştırma, vaka takdimi, tercüme ve derlemelere yer verilir. Poster sunumunda yayınlanan makale ve araştırmalardaki fikirler ve sonuçları, yazarlara aittir.

Son Başvuru Tarihi: 19 Eylül 2016
Son Teslim Tarihi: 07 Ekim 2016
Sergi Günleri: 28-30 Ekim 2016BAŞVURU

Poster sunumu yapmak isteyenler, GREATIST Bilimsel Programı’na
 konuşmacı olarak davet edilmiş veya katılımcı olarak kayıt yaptırmış olmalıdır.

Poster sunumları daha önce hiçbir yerde sergilenmemiş ve basılmamış olmalıdır.

Poster başvurusu, çalışmaya katılanların açık ad ve soyadları, akademik ünvanları ve bağlı bulundukları kurumun adını içermeli; gerekli yazışmalar için adres, telefon, faks numarası ve e-posta adresi bildirilmelidir.

Posterlerin Türkçe ve İngilizce özetleri, “Son Başvuru Tarihi”ne kadar bilgi@vyg.com.tr adresine gönderilmelidir.

Özetler 200 kelimeyi geçmemelidir.DEĞERLENDİRME

Poster sunum başvuruları, Türk Dişhekimliği Dergisi Hakem Kurulu tarafından değerlendirilir.
Posterlerin kabul yazıları, kişilerin e-posta adreslerine gönderilecektir.TEKNİK KURALLAR

Kabul edilen poster sunumları, “Son Teslim Tarihi”ne kadar, grafik dizaynı hazır ve aşağıdaki dosyaları içerir halde bilgi@vyg.com.tr adresine gönderilmelidir. Eğer toplam dosya büyüklüğü 5 MB ve üzerinde ise, bir CD veya DVD üzerine kaydedilip aşağıdaki adrese kargo ile ulaştırılmalıdır:

Vestiyer Yayın Grubu
Meridyen İş Merkezi
, Eski Çırpıcı Yolu 1/530 
34010 Merter, İstanbul, Türkiye

Gönderilen dosyalar aşağıdaki unsurları içermelidir,
- Sergilenecek poster: 70 cm x 100 cm ebadında, dizayn edilmiş ve PDF formatında.
- Posterde yer alan fotoğraflar: Ayrı bir klasörde, 300 dpi kalitede.
- Posterde yer alan metinler: Microsoft Word dosyası olarak.

Bütün poster sunumları dikey olarak, 70 cm x 100 cm boyutunda hazırlanacaktır.

Başlıklar minimum 16, yazılar minimum 14 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri ile yazılmalıdır.

Yazılar ve şekiller bir metre mesafeden rahat okunabilir olmalıdır.SERGİLEME

Posterler, GREATIST süresince sergilenecektir.

Posteri sergilenen yazarlar, serginin kapanmasından sonra posterlerini teslim alabilir. Kongre’nin son günü, saat 20:00’ye kadar teslim alınmayan posterler, imha edilir.TÜRK DİŞHEKİMLİĞİ DERGİSİ’NDE YAYIN

Posterler, Türk Dişhekimliği Dergisi’nin GREATIST’ten sonra çıkacak olan sayısında yayınlanacaktır. Posterin sergilenmek üzere kabul edilmesi, Türk Dişhekimliği Dergisi’ne de kabul edildiği anlamına gelir.

Sponsorlarımız

Hızlı Bağlantı


İletişim

Hemen İrtibata Geçin
Copyright © Vestiyer Yayın Grubu, 2002-2016 | Bütün Hakları Saklıdır.